MIX MEDIA BOX

► 10 NAIL TIPS / THEME: OPEN
 1. Tất cả các bản tham dự phải là tác phẩm thiết kế mới tại Nailympia và chỉ được gửi một
  lần. Không cho phép gửi lại các bản tham dự từ các năm trước.
 2. Tất cả bài dự thi mang tính sáng tạo và không được chỉnh sửa sau các cuộc thi trước đó,
  sao chép từ các buổi thuyết trình của giáo viên hoặc từ bài thi của một thợ móng khác.
 3. Không được sử dụng khuôn mold trong cuộc thi này.
 4. Bài thi không được tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào trên thế giới, dù là cuộc thi lớn hay
  nhỏ.
 5. Không công bố thông tin, hình ảnh lên bất cứ đâu, không xuất hiện trên mạng xã hội hoặc
  tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước đây. Mỗi người tham gia chỉ được gửi tối đa MỘT bài
  dự thi.
 6. Cuộc thi này có định dạng “trình diễn và kể”. Các mẫu móng sẽ được thiết kế trên các
  ngón tay giả có kích thước khác nhau và được sắp xếp lại cùng nhau.
 7. KHÔNG DÁN 10 ngón tay lại với nhau để tạo thành một bức tranh lớn – giữa các ngón
  tay phải có khoảng trống rõ ràng và phải sử dụng ít nhất 5 ngón tay có kích thước khác
  nhau.
 8. Thiết kế trên móng tay không được vượt quá 1/4 inch (khoảng 0,65 cm) so với bề mặt
  của móng tay. Đừng đặt những ngón tay vào hộp. Cách này sẽ giúp việc chụp ảnh các
  ngón tay tốt hơn.
 9. Tất cả các bản dự thi phải kèm theo mô tả (tối đa 50 từ bằng tiếng Anh) về quá trình được
  thực hiện bao gồm các phương tiện nghệ thuật móng và kỹ thuật sử dụng. Điểm sẽ bị trừ
  nếu không cung cấp mô tả.
 10. Để đảm bảo tính liên tục, vui lòng mô tả chủ đề được thể hiện.
 11. Các thí sinh phải sử dụng 3 trong số 5 kỹ thuật nail art sau: airbrushing, trang sức (đá lấp
  lánh, băng keo dán vẽ …), acrylic L&P, gel, sơn tay, hoặc kỹ thuật vẽ một lượt. Việc
  không sử dụng đủ 3 kỹ thuật trên sẽ bị trừ đi 10 điểm.
 12. Không sử dụng decal, stamp. Tất cả các kỹ thuật được sử dụng một cách nghệ thuật. Thí
  sinh phải tự giải quyết mọi vấn đề gây nghi ngờ trong cuộc thi và quyết định của giám
  khảo được coi là quyết định cuối cùng.
 13. Các thiết kế trang trí hoặc sản phẩm không được phép mở rộng hơn 1/4 inch (khoảng
  0,65cm) so với bề mặt móng gốc theo bất kỳ hướng nào, nếu có, sẽ bị trừ 10 điểm.
 14. Không chọn các chủ đề có bản quyền – KHÔNG sử dụng Disney, Pixar – không sử dụng
  các bộ phim, nhân vật, vv.
 15. Bức ảnh chụp từ trên xuống của tất cả 10 móng. Sau đó, chụp bức ảnh từ phía bên phải
  và bên trái cùng với video 10 giây quét qua các đầu móng. Điều này có nghĩa là 3 bức
  ảnh cộng với video ngắn. (Kích thước ảnh tối thiểu 2MB / tối đa 10MB.) Gửi tất cả thông
  tin đến i.voigt@signature-nail.com trước ngày 01 tháng 2 năm 2023.

► Chú ý đến chất lượng ảnh và video độ phân giải cao. Nếu chất lượng ảnh không đảm
bảo, ban giám khảo sẽ không thể trao điểm!


Người chiến thắng sẽ được công bố thông qua mạng xã hội, trang web hoặc email trong
vòng 2 tuần sau sự kiện Nailympia tại Đức.