EXTREME NAIL STYLING POSTER

1 HAND / 5 NAILS / NO FACES / OVER 2 INCHES LENGTH / THEME:
 1. LƯU Ý: Thi online – Chụp 1 tấm hình rõ đẹp. Kích thước bằng khổ giấy A2 và giới thiệu
  tác phẩm bằng tiếng Anh dài 30 từ, gởi đến Ban tổ chức Nailympia Đức trước ngày 1
  tháng 2 năm 2023.
 2. Tất cả các tác phẩm tham gia cuộc thi đảm bảo chưa từng tham gia Nailympia trước đó.
  Tác phẩm dự thi chỉ được đăng ký dự thi trong cuộc thi này. Tác phẩm phải là ảnh gốc
  chưa từng được công bố hoặc hiển thị công khai trên các phương tiện truyền thông hoặc
  mạng xã hội.
 3. Điểm số sẽ được đánh giá cho sự hài hòa của tác phẩm và được trao cho việc hoàn thiện
  móng tay và yếu tố tổng thể tốt. Phong cách, phông nền và chủ đề của tác phẩm cũng sẽ
  được đánh giá.
 4. Hãy cân nhắc việc sử dụng màu sắc và thiết kế để tạo nên một poster ấn tượng, đậm chất
  nghệ thuật, giống như một bức ảnh trên trang bìa của một tạp chí chuyên ngành nails.
 5. Việc hoàn thiện trên móng tay có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào. Đây là cơ hội để
  bạn thể hiện sự sáng tạo và tưởng tượng của mình trên móng tay, nhưng hãy duy trì
  phong cách riêng của chính tác giả.
 6. Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng hình màu.
 7. Tham gia cuộc thi bằng cách chụp một hình không có sự phản chiếu của một bàn tay.
  (Kích thước ảnh tối thiểu 2MB / tối đa 10MB.) Bạn cần cung cấp một bản tóm tắt viết
  bằng tiếng Anh, không quá 30 từ, kèm theo bức ảnh của bạn để mô tả cách bạn đã thực
  hiện kiểu tạo này. Điều này giúp giám khảo đánh giá độ phức tạp và hiểu hơn về quá
  trình hoàn thành kiểu tạo. Gửi tất cả thông tin đến địa chỉ email i.voigt@signature-nail.com
  trước ngày 01 tháng 2 năm 2023. Hãy chú ý đến chất lượng hình ảnh và videocó độ phân giải cao.
  Nếu công trình của bạn khó nhận biết, ban giám khảo sẽ không thể trao điểm!
 1. Người chiến thắng sẽ được công bố thông qua mạng xã hội, trang web và/hoặc email
  trong vòng 2 tuần sau sự kiện Nailympia tại Đức.
 2. Lưu ý: Điểm sẽ bị trừ nếu bạn không bao gồm phần miêu tả tác phẩm.