PERFECT MATCH

PERFECT MATCH

“Perfect Match” trong cuộc thi này có nghĩa là sự tương đồng hoàn hảo. Nếu thí sinh đăng ký
tham gia vào danh mục UV / LED Gel Sculpture (tay phải) và danh mục UV / LED Gel Tip &
Overlay (tay trái) và họ làm việc trên cùng một người mẫu, ban giám khảo sẽ xem xét cả hai tay
và đánh giá tính đồng đều của bộ móng. Điều quan trọng ở đây là càng giống nhau cả hai tay
(sculpture và tip & overlay), thì điểm số sẽ càng cao.

Tương tự, điều này cũng áp dụng cho các danh mục Acrylic Sculpture và Acrylic Tip & Overlay.
KHÔNG đóng thêm phí.

NAILYMPIA GLOBAL CUP (Cúp Nailympia Toàn Cầu)

Người chiến thắng toàn cầu được dựa trên cách tính điểm từ các cuộc thi Stiletto, Acrylic
Sculpture & Gel Tip & Overlay, tức là 3 cuộc thi với độ khó và kỹ thuật cao được tiến hành tại
tất cả các địa điểm hoạt động – và dựa trên quyết định của giám đốc toàn cầu Alex Fox.
► Giải thưởng này được trao tại Luân Đôn.

NAILYMPIA EUROPEAN CUP (Cúp Nailympia Châu Âu)

Người chiến thắng châu Âu được tính toán bằng điểm số từ các cuộc thi Stiletto, Joy of Nails,
Salon Nails & Reality Nails. Địa điểm hoạt động cho cúp này là Vương quốc Anh (UK).
► Giải thưởng này được trao tại Luân Đôn.

GERMAN CHAMPION CUP (Cúp Vô Địch Đức):

Người vô địch Đức là người có điểm số cao nhất trong các cuộc thi kỹ thuật và đầy thách thức:
Acrylic T&O & Sculpture, Gel T&O & Sculpture, Salon Nails, Gel Polish Manicure. Thí sinh
cần phải sống và làm việc tại Đức, cần phải có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Đức. Không
được phép có giấy phép cư trú có hạn, chỉ được phép có giấy phép cư trú vô hạn. Chứng minh
nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú vô hạn cần phải được gửi qua email tới địa chỉ
info@signature-nail.com (Tổ chức Nailympia Germany) ngay sau khi đăng ký.

► KHÔNG BAO GỒM – Runway Nails, Reality Nails, Photographic/Poster, Fantasy Complete Look,
Mixed Media, Stiletto, Joy of Nails, Invent a Nail Shape và Photographic/Poster.

TEAM TROPHY (Cúp Đội):

Đối với từng cuộc thi, 3 điểm số cao nhất của đội sẽ được tính (không tính theo từng thí sinh qua
các cuộc thi). Một đội tối thiểu cần có 3 thành viên và tối đa 6 thành viên. Mỗi thí sinh cần phải
đăng ký và chọn và điền thông tin vào nút đội – tên công ty – tên các thành viên đội khác (chỉ
dành cho đăng ký tại Nailympia Germany)
►KHÔNG BAO GỒM – Gel Polish Manicure, Runway Nails, Reality Nails, Photographic/Poster.

INDIVIDUAL TOP SCORER (Người Đạt Điểm Cao Nhất Cá Nhân):

Phải tham gia 3 hoặc nhiều cuộc thi hơn.
► KHÔNG BAO GỒM – Gel Polish Manicure, Runway Nails và Photographic/Poster.

WINNER OF THE WINNER (Người Chiến Thắng):

Mỗi hạng có một người chiến thắng, tính tổng của 3 điểm số cao nhất từ các cuộc thi đã tham gia.
► KHÔNG BAO GỒM – Runway Nails, Dip System, Gel Polish Manicure, Fantasy Complete Look,
Mixed Media Boxed Art, Reality Nails và Photographic/Poster.

ART WINNER OF THE WINNER (Người Chiến Thắng Nghệ Thuật):

Người đã giành chiến thắng ở một trong các cuộc thi mới đủ điều kiện để tham gia, đã tham gia
ít nhất hai cuộc thi. Tất cả điểm số sẽ được cộng lại.
►BAO GỒM: Runway Nails, Joy of Nails, Reality Nails, Mixed Media Boxed Art và Fantasy Complete Look.

MEDALS, TROPHIES, CERTIFICATES & SCORE SHEETS
(HUY CHƯƠNG, CÚP, CHỨNG NHẬN VÀ BẢNG ĐIỂM)

Chỉ có các thí sinh và người mẫu của thí sinh được phép vào khu vực thi đấu. Các phiên dịch
viên được phép tham gia nhưng phải được ủy quyền của các tổ chức. Bất kỳ người nào khác
muốn vào khu vực thi đấu phải xin phép từ tổ chức hoặc các trọng tài tại sân thi đấu – điều này
bao gồm cả các phóng viên và truyền thông.

Các thí sinh sẽ được phép chuẩn bị công cụ và sản phẩm của họ TRƯỚC buổi họp hướng dẫn
cuộc thi. Tất cả các hộp và túi trang điểm (ngoại trừ túi xách cá nhân được đặt dưới ghế) sẽ được
di chuyển đến vị trí phía sau của sân thi đấu, không được để lại tại bàn làm móng. Không có túi hoặc
hộp trang điểm nào được đặt ngang ngõ. Sẽ có điểm trừ nếu thấy các hộp bị đặt ở sai vị trí.

Nếu có ngăn kéo trong bàn làm móng, sản phẩm và công cụ có thể được lưu trữ bên trong chúng.
Các dây điện được sử dụng từ ổ cắm được cung cấp cho bàn làm việc. Không nên sử dụng chung
một bàn làm việc khác (trừ khi được phê duyệt bởi các kỹ sư điện trên trang và không tạo ra rủi
ro về sức khỏe và an toàn).

Mỗi bàn làm việc có một đèn bàn và 2 ổ cắm điện. Việc sử dụng bộ chuyển đổi và dây mở rộng
cho các thiết bị điện nằm trong trách nhiệm của thí sinh. Nếu không chắc chắn về tính an toàn
của bộ chuyển đổi, dây mở rộng hoặc các thiết bị điện, thí sinh cần gọi điện thoại cho các kỹ sư
điện trên trang, điều này có thể gây trễ cho thí sinh đó khi bắt đầu cuộc thi.

Tất cả các quy tắc về sức khỏe và an toàn địa phương phải được tuân thủ.
Quạt sưởi hoặc các thiết bị sưởi ấm địa phương khác có thể bị cấm.
Không được sử dụng bật lửa hoặc diêm để làm nóng đầu nhám….. Điều này có nguy cơ gây cháy.

Một bộ bột full set (2 bên tay) trừ khi có quy định khác, tất cả công việc phải hoàn thành trong
thời gian dành cho cuộc thi.

Mỗi cuộc thi sẽ có buổi họp thông tin, được lên lịch 15 phút trước khi bắt đầu mỗi sự kiện.
Các thí sinh phải có mặt trong buổi họp thông tin và ở lại bàn làm việc của thí sinh cho đến khi
cuộc thi kết thúc. Có thể yêu cầu người mẫu rời khỏi sàn trong lúc họp thông tin.

Khi buổi họp thông tin bắt đầu, thí sinh không được chạm vào móng tay của người mẫu cho đến
khi cuộc thi bắt đầu. Nếu bất kỳ thí sinh nào chạm vào móng tay của người mẫu khi buổi họp
thông tin đã bắt đầu, họ sẽ bị trừ 5 điểm khỏi điểm số cuối cùng của mình.

Các móng tay của người mẫu sẽ được kiểm tra bởi các thẩm định viên trên sàn thi đấu trong buổi
họp thông tin, để đảm bảo không có sự chuẩn bị trước.

Bàn làm việc sẽ được kiểm tra – Tất cả các sản phẩm trên bàn phải có nhãn mác rõ ràng. Tất cả
các sản phẩm làm móng tay phải được đóng gói đúng như ban đầu trừ các dung môi hoặc cồn đã
được đổ vào bơm và phải được ghi nhãn đúng cách. Ví dụ: axeton, IPA. Tất cả các sản phẩm
được sử dụng phải đáp ứng các quy định hợp pháp và được phê duyệt đảm bảo tính an toàn khi
sử dụng cho móng tay.

Hộp tip và form giấy sẽ được kiểm tra để đảm bảo không có việc chuẩn bị trước, chỉnh sửa
trước. Hộp tip (nếu phù hợp) phải là hộp chứa ít nhất 100 tips có các kích thước khác nhau được
sắp xếp theo kích thước. Tip phải được sử dụng ngay từ hộp mà không chỉnh sửa trước. Chỉ có
màu clear hoặc màu natural được sử dụng, KHÔNG được sử dụng màu trắng. Nếu các giám
khảo nghi ngờ có bất kỳ hành vi gian lận nào, quyết định sẽ được thông qua bởi giám khảo
trưởng trên sàn thi đấu cho hạng mục cùng với một giám khảo khác, thí sinh sẽ bị trừ 20 điểm
cho lần vi phạm đầu tiên và bị loại khỏi cuộc thi cho lần vi phạm thứ hai trong bất kỳ hạng mục
nào. Điều này thí sinh có thể bị mắc lỗi lần đầu tiên ở phần quy tắc mẫu móng, xảy ra khi sử
dụng tip. Lần vi phạm thứ hai có thể xảy ra ở việc sử dụng form giấy.

Form giấy phải được sử dụng từ một cuộn mẫu có ít nhất 25 cái. Không được phép chỉnh sửa trước.
Hỗ trợ mép miễn phí, được sản xuất bên trong mẫu, nhưng không được phép nếu được
thêm vào bằng tay trước cuộc thi. Nếu các giám khảo trên sàn nghi ngờ có bất kỳ gian lận trước cuộc thi,
quyết định sẽ được thực hiện bởi giám khảo trưởng trên sàn cho hạng mục cùng với một giám khảo khác và
thí sinh sẽ bị trừ điểm 2 cho lần vi phạm đầu tiên và bị loại khỏi cuộc thi cho lần vi phạm thứ hai trong bất kỳ
hạng mục sau đó. Thí sinh có thể bị mắc lỗi ở lần vi phạm đầu tiên xảy ra khi sử dụng mẫu móng. Lần vi phạm
thứ hai có thể xảy ra khi sử dụng đầu móng.
Nếu giám khảo quyết định rằng công việc chuẩn bị đã được thực hiện trên người mẫu trước cuộc
họp báo, thì người thi sẽ bị trừ 5 điểm khỏi tỷ số cuối cùng của họ.
Khi thời gian thi kết thúc, các thí sinh phải ngừng làm việc ngay lập tức. Tất cả các thí sinh phải
rời khỏi khu vực thi đấu cho đến khi tất cả người mẫu đã rời khỏi khu vực được xét đánh giá.
(Điều này sẽ mất một thời gian, vì vậy nên khuyên các thí sinh nên đem theo túi xách.) Các thí
sinh sẽ được phép quay lại khu vực thi đấu càng sớm càng tốt để dọn dẹp bàn làm việc hoặc loại
bỏ sơn móng, nếu điều đó không ảnh hưởng đến cuộc thi tiếp theo.
Thí sinh vẫn tiếp tục thực hiện bài thi trên người mẫu sau khi cuộc thi kết thúc sẽ bị loại bỏ khỏi
cuộc thi bởi một trọng tài trên sàn.
Thí sinh phải đảm bảo rằng người mẫu của thí sinh hiểu quy trình đánh giá và hướng dẫn người
mẫu đến gặp mỗi trọng tài trước khi rời khỏi. (Có thể có tối đa 9 trọng tài ở phía sau màn hình.)
Người mẫu không được rời khỏi khu vực đánh giá cho đến khi họ được tất cả các trọng tài xem
xét. Bất kỳ người mẫu nào rời khỏi khu vực đánh giá trước khi được xem xét sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Các trọng tài trên sàn có quyền loại bỏ, loại trừ hoặc trừ điểm cho bất kỳ thí sinh nào bị vi phạm các quy tắc.

Vì đây là cuộc thi quốc tế, Ban tổ chức sẽ có những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của họ.
Điều này có nghĩa là tổ chức sẽ chấp nhận thí sinh muộn (đã đăng ký và dự kiến) cho đến 10
phút sau khi cuộc thi bắt đầu. Đối với những người đăng ký mới xuất hiện vào ngày thi, họ sẽ
không được tham gia tại London và Đức, vì đó là hệ thống máy tính được khóa trước sự kiện.
Bạn PHẢI đăng ký trước ít nhất 2 tuần. Hoa Kỳ và Úc có thể cho phép đăng ký muộn.
Download các bảng điểm từ trang web của Nailympia để bạn có thể hiểu chính xác cách tính điểm.

Các thí sinh không được dùng chung dụng cụ trong cuộc thi mà không được phép của trọng tài sân.
Túi kit phải được lưu trữ xa khỏi bàn thi và không được lấy ra khi không được sự cho phép của
các trọng tài sân. Các ngăn kéo trên bàn chỉ để lưu trữ và không được sử dụng trong suốt cuộc
thi. Tất cả sản phẩm và công cụ cho hạng mục phải được đặt trên bàn làm việc. Bất kỳ sản phẩm
nào không được phép sử dụng trong hạng mục mà được phát hiện trên bàn làm việc sẽ bị thu giữ.
Vi phạm lặp lại có thể dẫn đến trừ điểm từ 5-20 điểm.

Các thí sinh có thể sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng để đo thời gian trong cuộc thi,
sử dụng các trang mạng xã hội trong suốt sự kiện. Tuy nhiên, hình ảnh trên điện thoại di động
KHÔNG ĐƯỢC sử dụng để lấy cảm hứng cho bất kỳ cuộc thi nào – bạn phải sử dụng sự sáng
tạo, trí tưởng tượng và kỹ năng của mình vào ngày thi.
Hãy sử dụng các hashtag sau khi đăng ảnh trên mạng xã hội: #nailympia, #nailympiacompetitions,
#nailympiagermany, và #sninailympia.

Thí sinh không tuân thủ các quy tắc này sẽ phải chịu bị trừ điểm của giám sát viên trên sàn. Đối
với những quy tắc không xác định trừ điểm, sẽ có một lần cảnh cáo đầu tiên, sau đó sẽ bị trừ 5
điểm cho lần cảnh cáo tiếp theo và bị loại khỏi cuộc thi sau lần vi phạm thứ ba.
Quyết định của giám khảo là quyết định cuối cùng. Phiếu điểm sẽ được phát sau buổi lễ trao giải
tại các địa điểm nơi việc đánh giá được thực hiện trên giấy; phiếu điểm sẽ được gửi qua email
sau sự kiện.
Trong trường hợp hòa điểm hoặc tỷ số bằng nhau, người chiến thắng sẽ được xác định bằng điểm
của Giám khảo 1, nếu điểm này cũng hòa, thì sẽ xem xét điểm của Giám khảo 2, và tiếp tục như vậy.

Hãy tử tế với người mẫu của bạn. Đây là một ngày dài đối với họ. Đảm bảo rằng họ có thời gian
nghỉ, vệ sinh trước khi cuộc thi. Đảm bảo rằng người mẫu của bạn không đói và uống đủ nước
trong suốt ngày thi. Người mẫu của bạn có thể sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng
của họ để đo thời gian tiến độ của bạn.

Trong suốt cuộc thi và quá trình chấm điểm của các giám khảo, người mẫu chỉ được phép sử
dụng nhà vệ sinh nếu có sự đi kèm của một giám khảo sàn. Nếu không sẽ bị loại .
Mỗi thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ tham gia qua email, không quá 2 tuần sau cuộc thi.
Tất cả các hạng mục từ Division 1 đến 3, vị trí từ 1 đến 3 sẽ nhận được huy chương và chứng chỉ,
tương ứng với các huy chương vàng, bạc hoặc đồng.

Cúp German Champion Cup sẽ được trao cho 3 vị trí đầu tiên trong từng hạng mục từ Division 1
đến 3, với các cúp vàng, bạc hoặc đồng và một chứng chỉ. Nhà vô địch Đức được tính bằng điểm
số cao nhất trong 3 hạng mục này.

Các đội chiến thắng trong Division 1-3 chỉ có người ghi điểm cao nhất sẽ nhận được một cúp,
huy chương và một chứng chỉ.

Chỉ có một người ghi điểm cao nhất trong mục này sẽ nhận được một cúp và một chứng chỉ.
Người chiến thắng trong hạng mục “Winner of the Winner” của các phân hạng từ 1 đến 3 sẽ nhận
được một cúp và một chứng chỉ.

Người chiến thắng trong hạng mục “Art Winner of the Winner” của các phân hạng từ 1 đến 3 sẽ
nhận được một cúp và một chứng chỉ.

Bảng điểm sẽ được phát sau buổi lễ hoặc sẽ được gửi qua email, dựa trên lịch trình và thời gian
của sự kiện, hoặc không quá 2 tuần sau Nailympia Germany dưới dạng tệp PDF qua email.