GEL POLISH MANICURE

BOTH HANDS / 60 min
RED ON RIGHT HAND
FRENCH ON LEFT HAND
 1. Cuộc thi này chỉ được thực hiện trên móng tay thật – thời gian thi 60 phút.
 2. Người mẫu phải được làm sạch da trước khi vào vị trí. KHÔNG cần trình bày kĩ thuật cắt
  da tại phần thi này.
 3. Móng đã sẵn sàng cho sơn gel phải được tạo hình và phủ lớp sơn nền móng gel, được sử
  dụng bất kỳ sản phẩm.
 4. Bàn tay phải sẽ sơn màu Đỏ .
 5. Tay trái sẽ làm được hoàn thiện bằng kỹ thuật làm móng French . Sử dụng màu trắng ở
  đầu móng cho kiểu French và màu hồng trong suốt, màu trong suốt hoặc màu nền trên bề mặt móng.
 6. Không sử dụng bất kỳ loại sơn móng nào có chứa hạt lấp lánh (glitter), bóng (shimmer),
  hoặc lớp bóng giả (frost).
 7. Tất cả các màu phải không chứa hiệu ứng ngọc trai và hiệu ứng kim loại hoặc màu chuyển màu.
 8. Không yêu cầu bất kỳ vẽ hoặc thiết kế nào. Chỉ cần một bộ móng hoàn hảo ,không tì vết.
 9. Được sử dụng bất kỳ hiệu màu nước sơn gel thí sinh thích.
 10. Không sử dụng bất kỳ gel cứng, móng bột , móng form ……
 11. Có thể tạo hình móng hình bầu ( oval), vuông hoặc vuông tròn cạnh.
 12. Không được phép gắn móng gỉa trên bề mặt móng, sản phẩm được thiết kế trên bề mặt móng tự nhiên.
 13. Màu sơn móng tay gel phải có dán nhãn rõ ràng và được chứa trong hủ hoặc trong chai.
 14. Lưu ý – kết quả cuối cùng sau khi hoàn thành phải có một lớp màu sắc mịn màng và
  bóng đẹp trên bề mặt của móng, giống như khi bạn sơn móng bằng lớp sơn móng tay thường.