NAILYMPIA VIETNAM 2024 – SALON NAILS

NAILYMPIA VIETNAM 2024 – SALON NAILS

Division 1
. 3rd Nguyễn Thị Thanh Tâm – Australia
. 2nd Trần Lê Trúc Giang – Vietnam
. 1st Le Vy – Australia

Division 2
. 3rd Nguyen Julie – Malaysia
. 2nd Pham Thi Nhan – Vietnam
. 1st Kawase Yumi – Japan

Division 3
. 3rd Genki Itou – Japan
. 2nd DOÃN VĂN HẬU – Australia
. 1st Natalia Trefon – Poland