NAILYMPIA VIETNAM 2024 – GEL POLISH MANICURE

NAILYMPIA VIETNAM 2024 – GEL POLISH MANICURE

Division 1
. 3rd Mai Ngọc – Vietnam
. 2nd Lý Bích Châu – Vietnam
. 1st Lê Khánh – Vietnam

Division 2
. 3rd Le Anh – Vietnam
. 2nd Nguyen Ngoc Phuong – Vietnam
. 1st Nguyễn Hồng Ngọc – Vietnam

Division 3
. 3rd Yuki Ide – Japan
. 2nd Genki Itou – Japan
. 1st Natalia Trefon – Poland